Wzory dokumentów

Na tej stronie znajdziesz dokumenty, które mogą się przydać w pracy z ochroną danych. Dokumenty tworzymy pod nasze potrzeby i naszych klientów, jednak ich treść bywa uniwersalna, stąd będziemy ciągle rozbudowywać dostępny poniżej zbiór. Jeżeli nie chcesz przegapić nowych dokumentów – zapraszamy do zapisania się na Powiadomienie o nowościach. 


Spis treści

Szkolenia ogólne

Prezentacja szkoleniowa wykorzystywana w czasie szkoleń ogólnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji. [PDF] [ODP] [PPT]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

W oparciu o jednolity tekst ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. 2019 poz. 1352

Wzór upoważnienia do przetwarzania wraz z oświadczeniem o zachowaniu tajemnicy [PDF] [ODT] [DOC]
Wzór informacji o przetwarzaniu (tzw. „klauzula informacyjna”) [PDF] [ODT] [DOC]
Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
Wersja z jawną kwotą przychodu rodzinnego
[PDF] [ODT] [DOC]
Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
Wersja z możliwymi widełkami dochodu
[PDF] [ODT] [DOC]
Wzór protokołu sprawdzenia poprawności regulaminu [PDF] [ODT] [DOC]
Przykładowa prezentacja szkoleniowa (wersja filmowa szkolenia: https://www.youtube.com/watch?v=5zRJ1Tii0N0) [PDF] [ODP] [PPT]

Umowy przetwarzania i pokrewne

Umowa przetwarzania z przedsiębiorstwem Technika na legitymacje nauczycielskie [PDF] [ODT] [DOC]
Umowa przetwarzania w związku z serwisem monitoringu.
Umowa stanowi uzupełnienie do głównej umowy serwisowej.
[PDF] [ODT] [DOC]
Umowa świadczenia usługi introligatorskiej. [PDF] [ODT] [DOC]

Rada Rodziców

Upoważnienie członka Rady Rodziców [PDF] [ODT] [DOC]

Ocena skutków przetwarzania

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. (poz. 827) [ISAP]
Przykładowa polityka przeprowadzania skutków dla szkoły/przedszkola [PDF] [ODT] [DOC]
Przykładowa decyzja dyrektora o nieprzeprowadzaniu oceny skutków [PDF] [ODT] [DOC]

Wizerunek

Przykładowa Polityka postępowania z wizerunkiem w szkole/przedszkolu [PDF] [ODT] [DOC]
Przykładowa zgoda na wizerunek dla nauczyciela [PDF] [ODT] [DOC]
Przykładowa zgoda na wizerunek dla ucznia [PDF] [ODT] [DOC]
Przykładowa zgoda i oświadczenia w związku z konkursem, w którym wykorzystanie wizerunku jest częścią konkursu [PDF] [ODT] [DOC]

Informacje techniczne i licencyjne:

  • W dokumentach zastosowano darmowe czcionki z rodziny Liberation Fonts: [ZIP]
  • Dokumenty dostępne są na licencji Creative Commons CC0 1.0 – dowolne wykorzystanie (domena publiczna)